Zagadnienie projektowania gier jest niesamowicie ważne, a zarazem trudne i przysparzające najwięcej problemów trenerom w tym, by stworzyć jak najlepsze środowisko do pracy nad konkretnym konceptem (celem) treningowym. Wielu szkoleniowców szybko się zniechęca, kiedy po przygotowaniu gry treningowej w domu na boisku widzą, że dynamika tej gry nie jest taka, jaką zaplanowali, a przez to osiąganie przez zawodnika celu treningowego może być znacznie utrudnione.

 

 

Czym zatem się kierować i jakie są najważniejsze wytyczne do konstruowania gier treningowych?

 

Zgodnie z metodologią Ekkono proces ten możemy podzielić na 3 fazy:

 

 

  1. Faza organizacyjna – pozwala zawodnikom na zapoznanie się ze strukturą gry (np. przestrzeń gry, kierunki gry, ustawienie zawodników w polu gry, cel gry – utrzymanie piłki, zdobycie strefy „gol”, zdobycie bramki).

 

Grafika 5

 

 

  1. Faza regulacji/dostosowania – polega na analizie dynamiki gry i w zależności od potrzeb wprowadzaniu norm (zasad), tak aby zapewnić jak najlepsze warunki do pracy nad danym konceptem treningowym.

 

Na przykład, pracując z zawodnikami U8 nad zawartością treningową – ochrona piłki – w której chcemy się skupić nad zabezpieczeniem przestrzeni między piłką a przeciwnikiem, bardzo ważne jest, aby po fazie organizacyjnej – w której określimy przestrzeń gry, strefy „gol”, kierunek gry oraz jej cel – przeanalizować dynamikę gry i (jeśli jest to konieczne) wprowadzać kolejno przygotowane normy, tak aby stworzyć odpowiednie środowisko do pracy oraz zbliżone do realnych warunków podczas meczu. Przykładową zasadą dla podanego konceptu treningowego może być unormowanie sposobu przemieszczania piłki ze strefy finalnej (F) do strefy centralnej (C) oraz unormowanie ustawienia zawodników broniących, w momencie gdy zawodnik z piłką znajduje się w strefie finalnej (F) – grafika 6.

 

Grafika 6

 

 

Dlatego faza 2 jest bardzo ważnym momentem w procesie tworzenia optymalnego środowiska do pracy treningowej, jeśli w 1. fazie gry zawodnicy nie tworzą odpowiednich warunków do pracy szkoleniowej. Na przykład środowisko gry jest zbyt otwarte, co może wpływać na to, iż zawodnicy będą koncentrować się na swoich „ulubionych narzędziach” (mocnych stronach) do rozwiązywania problemu w grze. W takich warunkach bardzo trudno będzie nam osiągnąć zamierzony cel szkoleniowy. Konieczne zatem jest, aby po fazie organizacyjnej trener poprzez kilkuminutową obserwację dynamiki gry skorygował jej przebieg tak, by stworzyć zamierzony problem, do którego rozwiązania zawodnik będzie wykorzystywał odpowiednie do sytuacji narzędzia (koncepty).

 

  1. Ostatnią fazą jest faza nauki, w której trener poprzez odpowiednie korekty, wskazówki stara się pomóc zawodnikowi skupić na zawartości treningowej, a poprzez zadawanie pytań kierować go tak, by wykorzystał odpowiednie narzędzia (koncepty) w grze. Jako przykład można podać sytuację, gdy chcemy, by zawodnik zwrócił uwagę na zawartość treningową – ochrona piłki (grafika 6). Mogą paść wtedy następujące pytania: co powinieneś zrobić, aby otrzymać od kolegi piłkę i ją utrzymać? Ilu jest Twoich kolegów, a ilu przeciwników, gdy dostajesz piłkę? O czym musisz myśleć, aby jej nie stracić?

 

Jeśli zaobserwujemy, że zawodnik zaczyna szukać narzędzi do realizacji naszej zawartości treningowej, to jest to dobry moment, by przez pytania ukierunkować go na wybór odpowiedniego konceptu treningowego, np. gdzie jest Twój przeciwnik, jeśli piłka jest w strefie finalnej (F)? Które pole musisz zabezpieczyć, aby przeciwnik nie dotknął piłki (grafika 7)?

 

Grafika 7

 

 

Jeśli udało nam się osiągnąć optymalną sytuację, aby poprawić pewne detale w konkretnej zawartości treningowej oraz bardzo podobną do tej, która występuje w prawdziwym meczu, możemy osiągnąć doskonałe rezultaty w rozwoju naszych zawodników. Przede wszystkim zawodnicy będą w stanie przenieść nauczane elementy na mecz, ponieważ nauczanie odbywa się w warunkach realnej gry.

 

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Gry Ekkono – sposób rozwijania inteligentnych zawodników” opublikowanego w nr 2/2017 (21) czasopisma „Asystent Trenera”. Autor, Maciej Szeliga, uczestnik kursów Ekkono organizowanych przez Soccer Services Barcelona oraz trener asystent na obozach Ekkono dodatkowo odpowiada w tym artykule m.in. na następujące pytania:

  • Jakie kryteria musi spełniać dzisiejszy zawodnik, aby można było stwierdzić, że wykazuje się inteligencją podczas gry?
  • Jakie mechanizmy należy rozwijać i jakie metody stosować aby rozwijać inteligentnych zawodników?
  • Na jakich wytycznych skupia się metoda Ekkono?
  • Jaka jest metodologia proponowana przez Soccer Sevices Barcelona etapie początkowym (U7–U13) oraz w etapie doskonalenia (U14/15–U18/19)?
  • Czym jest epizod gry na pozycjach?

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”