Zaprezentowana poniżej kombinacja podań zastosowana w grze na utrzymanie w posiadaniu piłki 6 (+5) × 6 pozwala doskonalić grę w ataku w wąskich przestrzeniach.

 

 

Organizacja

  • Boisko do gry: 30 × 65 m podzielone na 2 części końcowe.
  • Na środku placu gry wyznaczamy strefę o wymiarach 30 × 20 m. Strefę tę dzielimy na 2 równe części: „wysoką” i „niską”.
  • Neutralny gracz (9) zajmuje miejsce w części „wysokiej” a 2 innych neutralnych zawodników (pomocnicy) w „niskiej”. Pomocnicy są oni graczami zewnętrznymi grającymi z drużyną posiadającą piłkę ze strefy końcowej.
  • W każdej ze stref końcowych również znajduje się po 1 neutralnym graczu.

 

 

Przebieg

  • Ćwiczenie rozpoczyna zespół żółty w pierwszej końcowej strefie, który gra 3 (+ 1 neutralny w strefie końcowej i 2 neutralnych zewnętrznych w strefie środkowej) × 3 czerwonych graczy.
  • Po wykonaniu 3 podań żółci mogą zagrać do zawodnika neutralnego (9). W momencie, w którym wytwarza się możliwość zagrania piłki do przodu, do zawodnika (9) wychodzi on do podania z części „wysokiej” do części „niskiej” a obaj neutralni pomocnicy umiejscowieni w części środkowej ruszają w przeciwnym kierunku.
  • Zawodnik (9) z części „niskiej” z pierwszej piłki zagrywa do któregoś z pomocników (10, 11), którzy wbiegają do części „wysokiej”. Kolejne podanie jest kierowane do swojej drużyny w drugiej strefie końcowej.
  • Obaj neutralni pomocnicy zostają jako zawodnicy zewnętrzni, aby wspierać swoją drużynę w drugiej strefie końcowej i gra toczy się na analogicznych, jak wcześniej, zasadach.
  • Po przejęciu piłki przez czerwonych gra toczy się wg tych samych reguł.

 

Ćwiczenie pochodzi z serwisu www.soccertutor.com.