Celem gry jest zachęcanie zawodników do wykonywania krótkich podań, a więc gra jest szybka. Zespoły mają za zadanie utrzymywać się w posiadaniu piłki i nie pozwolić jej sobie odebrać obrońcy. Obrońca natomiast musi szybko się przemieszczać i stara się przejąć podanie od przeciwnika.{jcomments on}  

 

Organizacja


 • Wyznacz pole gry o wymiarach 50 na 25 metrów z dwiema 10 metrowymi strefami.

 

 

Rysunek 1.

 

 • W grze biorą udział 2 drużyny po 6 zawodników.
 • Do gry będą niezbędne 2 piłki.

 

Przebieg


 • Zespoły rozpoczynają w swoich 10 metrowych strefach na obu krańcach pola gry. W każdej drużynie zawodnicy są ponumerowani od 1 do 6 i podają sobie piłkę zgodnie z numerami (a więc 1 podaje do 2, 2 do 3 itd.).
 • W dowolnym momencie trener wywołuje numer (od 1 do 6) i wtedy zawodnik oznaczony tym numerem w każdej drużynie biegnie jak najszybciej w pole przeciwnika i próbuje odebrać mu piłkę.

 

 

Rysunek 2.

 

 • Pozostali gracze już nie muszą podawać piłki zgodnie z numerami, ale powinni starać się jak najdłużej utrzymać w jej posiadaniu.
 • Ten zawodnik, który pierwszy odbierze piłkę lub wybije ją poza obręb pola gry zdobywa punkt. Po zdobyciu punktu zawodnicy wracają do ustawienia początkowego.

 

 

Rysunek 3.

 

 • Wywołaj każdą liczbę, ale tak, aby nie było to przewidywalne, więc zmieniaj kolejność. Możesz też na przykład wywołać ten sam numer 2 razy z kolei.
 • Wygrywa zespół, który jako pierwszy zdobędzie 10 punktów.

 

Cele treningowe


 • Dokładność podań.
 • Współpraca w drużynie.
 • Doskonalenie gry na 1 kontakt.

   

Tekst opracowany na podstawie materiałów uzyskanych z www.betterfootballcoaching.co.uk.