Mechanizm propriocepcji składa się z wielu komponentów: równowagi, koordynacji, jak również elastyczności. Sprawny system popriocepcji jest ważną umiejętnością każdego piłkarza. Poniżej przykładowe ćwiczenie.

 

 

Dobrze przygotowany program propriocepcji wpływa na minimalizację urazów kończyn dolnych wśród piłkarzy, a jednocześnie oddziałuje na cechy motoryczne takie jak: wytrzymałość, zwinność oraz koordynację ruchową.

 

Ćwiczenie 1

POZYCJA WYJŚCIOWA (PW): stanie obunóż na beretach (poduszkach sensomotorycznych).

 

 

RUCH: utrzymaj równowagę obunóż i trzymaj piłkę oburącz, wykonaj rotację tułowia w obie strony.

 

 

UWAGA: utrzymaj nogi w jednej linii, nie koślaw kolan.

 

WERSJA II stanie jednonóż.

PW:

 

 

RUCH:

 

 

UWAGA: nie koślaw kolan, plecy proste, miednica w jednej linii.

 

Zaprezentowane ćwiczenie pochodzi z artykułu „Piłka nożna a propriocepcja – z precyzją do bramki”, opublikowanego w nr 6/2015 (13) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

 

 

 

W artykule zaprezentowany został program propriocepcji zastosowany u piłkarzy polskiej Ekstraklasy podczas okresu przygotowawczego.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”