Od 1 stycznia 2019 r. w Polsce obowiązują nowe zasady ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników. W dniu 23 maja 2018 r. Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej podjął uchwałę nr V/88 w sprawie określania zasad ustalania ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników.

Regułą jest, że ekwiwalent za wyszkolenie przysługuje klubowi odstępującemu w przypadku zmiany przynależności klubowej zawodnika wolnego przed zakończeniem roku, w którym kończy 24. rok życia. Mowa tu o zawodniku, któremu wygasł kontrakt lub deklaracja gry amatora, za okres szkolenia pomiędzy rokiem, w którym ukończył 12., a rokiem, w którym ukończył 21. rok życia, liczony, począwszy od dnia rozpoczęcia, do dnia zakończenia szkolenia w klubie odstępującym.

Należy jednak również pamiętać, że ekwiwalent za wyszkolenie nie będzie przysługiwał klubowi odstępującemu w poniższych 4 przypadkach:

  • gdy zmiana przynależności zawodnika następuje do klubu V kategorii (mnożnik 0),
  • prawomocnego, jednostronnego rozwiązania kontraktu przez zawodnika, z winy klubu odstępującego,
  • prawomocnego rozwiązania kontraktu z winy klubu, stwierdzonego orzeczeniem Izby ds. Rozwiązywania Sporów Sportowych oraz
  • gdy zmiana przynależności zawodnika następuje po upływie 12 mies. od wygaśnięcia kontraktu lub deklaracji gry amatora w klubie odstępującym.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule „Nowe zasady ustalania wysokości ekwiwalentu za wyszkolenie zawodników”, którego autorem jest radca prawny Dariusz Laszczyk.

Artykuł został opublikowany w nr 4/2018 (29) czasopisma „Asystent Trenera”.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”