Wykorzystując zalety i przewagę ustawienia w systemie 1–3–6–1, głównym założeniem prowadzenia rywalizacji sportowej w fazie atakowania jest prowadzenie gry atakiem pozycyjnym w aspekcie budowania gry. Uważamy, że to najtrudniejszy i najbardziej złożony element taktyki piłki nożnej. Wymaga od zawodników wysokich umiejętności technicznych i klarownego rozumowania gry.

Dokonaliśmy podziału budowania gry w systemie 1–3–6–1 ze względu na strefy i sektory boiska.

Ze względu na strefy wyróżniamy budowanie gry:

  • w strefie niskiej i średniej na własnej połowie boiska. W tym przypadku celem jest w sposób kontrolowany przy presji zespołu współzawodniczącego wprowadzenie piłki do kolejnej strefy pola gry.
  • w strefie średniej i wysokiej na połowie przeciwnika. W tym przypadku celem jest stworzenie realnej szansy strzeleckiej do osiągnięcia zamierzonego rezultatu – zdobycia bramki.

Ze względu na sektory boiska, wyróżniamy budowanie gry:

  • w sektorze środkowym, wykorzystując przewagę liczebną w ustawieniu środkowych pomocników. Warto zwrócić uwagę, że to najbardziej zagęszczona przestrzeń na boisku, jednak stanowi najkrótszą drogę do bramki przeciwnika.
  •  w sektorach bocznych, korzystając z możliwie największej wolnej przestrzeni do prowadzenia gry w fazie atakowania przy umiejętnym wsparciu i aktywności zawodników.

Złożoność fazy budowania gry jest bezwzględnie uzależniona od zasad funkcjonowania w systemie gry, nie zaś kurczliwie opiera się na schematach. W fazie budowania gry w ataku pozycyjny zwracamy szczególną uwagę na sposób ustawiania zawodników względem miejsca, w którym znajduje się partner, piłka i przeciwnik, zajmując odpowiednie miejsca na boisku.

Dynamika prowadzenia rywalizacji sportowej nie pozwala nam na bierne umiejscowienie się zawodników, a wręcz wymaga odpowiedniej ruchliwości, tempa gry i czucia prowadzenia akcji piłkarskich.

O jakości budowania gry i prowadzenia ataku pozycyjnego, niewątpliwie decydującym aspektem oprócz indywidualnych umiejętności zawodników jest szybkość i jakość podejmowanych decyzji w bardzo krótkim czasie przy ogromnej presji przeciwnika. W tym aspekcie musimy pamiętać o sferze mentalnej, radzeniu sobie z emocjonalną stroną zespołu, ponieważ bardzo często następuje odpowiednie ustawienie w odpowiednim czasie i miejscu, natomiast brakuje odwagi i pewności siebie, aby wykorzystać stworzone możliwości prowadzenia akcji.

Powyższy fragment pochodzi z artykułu „Wokół systemu 1–3–6–1” opublikowanego w nr 5/2020 (40) czasopisma „Asystent Trenera”.

W artykule trenerzy Łukasz Wojtala i Krzysztof Szczepanik:

  • wyjaśniają motywację do wprowadzenia tego innowacyjnego systemu gry,
  • wskazują pozycje na boisku w systemie 1–3–6–1,
  • wykazują zalety omawianego systemu gry,
  • podaje wskazówki treningowe,
  • omawiają budowanie gry (w strefie niskiej) w tym systemie,
  •  prezentują wybrane środki treningowe.

W II części artykułu, opublikowanej w kolejnym wydaniu AT nr 6/2020 (41), autorzy przybliżają pomysł na fazę budowania gry w strefie średniej (wraz z proponowanymi środkami treningowymi) i w strefie wysokiej.

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”

Jednym z kluczowych miejsc na boisku jest przestrzeń między linią obrony a bramkarzem przeciwnika. Po złamaniu tej linii otwiera nam się droga do bramki.

W fazie, kiedy piłka progresuje wyżej i znajduje się na połowie przeciwnika, ważne jest wsparcie środkowych obrońców za linią piłki. Przede wszystkim zapewnia to „głębokość” i linię podania w celu utrzymania posiadania i cyrkulacji piłki.

Kto czytał lub oglądał „Moneyball” z pewnością nieraz zastanawiał się, czy przeniesienie modelu statystycznego z baseballa do piłki nożnej jest realne i czy oparta na mechanizmie liczbowym drużyna osiągałaby sukcesy. Zbierając dane z 25 lig europejskich, podjąłem się sprawdzenia, jaki wpływ na wynik końcowy meczu ma to, kto pierwszy zdobywa bramkę.

W opublikowanym fragmencie II części podcastu „Jak uczyć futbolu” Tomasz Tchórz opowiada jak nauczałby młodych piłkarzy zwodów w oparciu o Periodyzacje Taktyczną. Podcast jest częścią serwisu EkstraTrener (www.ekstratrener.pl). A cały artykuł znajdziecie w nr 6/2018 (31) czasopisma Asystent Trenera.

Badania wskazują, że to, co najlepiej zapamiętujemy, to początek (omówiony wcześniej efekt pierwszeństwa) i koniec (efekt świeżości) jakiegoś zdarzenia. Jego środkowa część, pomimo że może być najważniejsza, potrafi nam umykać.

Poniższy fragment pochodzi z książki „100 zdań o piłce nożnej” autorstwa Mikela Etxarriego. Zawiera ona 100 rozważań związanych przede wszystkim z taktyką, ale również z techniką czy aspektem mentalnym w piłce nożnej.

Po analizie wszystkich meczów Ekstraklasy w I rundzie sezonu 2017/18 autor niniejszego artykułu, Łukasz Pachelski przedstawia wnioski dotyczące finalnych podań i akcji poprzedzających zdobycie gola. Wraz z autorem zachęcamy przede wszystkim do wdrożenia wniosków do treningu.

Poniższy przykład gry 5 × 5 + 4 można stosować w nauczaniu i doskonaleniu działań obronnych (pressingu) w systemie 1-3-5-2 i 1-3-4-3.

Najlepszym sposobem uzyskania dobrych odpowiedzi pytanie – co robić, aby zdobywać bramki efektywnie i skutecznie – będzie analiza meczów na najwyższym poziomie (do którego chcemy oczywiście dążyć). Warto również stworzyć swoim zawodnikom środowisko treningowe, które jak najbardziej odtworzy rzeczywiste warunki meczowe.

Newsletter