Dzięki właściwej pracy nóg bramkarz może przyjąć dużo lepszą pozycję do obrony strzału. Warto więc doskonalić ten element gry bramkarza. Poniższe ćwiczenie pozwoli doskonalić pracę nóg, właściwe ustawianie się i samą obronę strzałów.

{jcomments on}

Organizacja i przebieg

  • 4 metry przed bramką należy ustawić 4 czapeczki treningowe oddalone od siebie o 4 m.
  • Bramkarz zajmuje miejsce w bramce, a 3 podających ustawia się w polu karnym. Każdy z podających ma 6 piłek.

 


Rysunek 1.

  • Ćwiczenie rozpoczyna się od środkowego podającego. Bramkarz zajmuje pozycję między czapeczkami, a wtedy środkowy podający oddaje strzał między czapeczki, a bramkarz musi go obronić.

 


Rysunek 2

Rysunek 3

 

  • Po złapaniu piłki bramkarz odrzuca ją do podającego, wraca między czapeczkami na linię bramkową, a następnie rusza, aby zająć miejsce między słupkiem bramki a skrajną czapeczką.

 


Rysunek 4.

  • Bramkarz broni strzał drugiego podającego, oddaje mu piłkę i analogicznie zajmuje pozycję przy drugim słupku.

 


Rysunek 5

 

 

Rysunek 6

 

  • Broni strzał trzeciego podającego i zajmuje pozycję wyjściową.

 


Rysunek 7.Założenia treningowe

  • Bramkarz pracuje przez 1 minutę.

Animacja