Analiza gry własnego zespołu i rywala to dziś już nie dodatek do pracy sztabów szkoleniowych, ale coraz częściej fundament ich organizacji. Obecne możliwości pozwalają nam na znaczące skrócenie czasu między analizą a wyciąganiem wniosków i ich wdrożeniem. Jesteśmy już w stanie zaprząc ten proces do działania również w przerwie meczu.

 

 

Tematyka i metodologia przygotowania samej analizy nie odbiega od ogólnych zasad, które szczegółowo opisane zostały w „Asystencie Trenera” wcześniej – w numerach: 10 i 11, czyli 3 i 4 z 2015 r.). Poniżej tylko kilka podstawowych reguł:

 

 • Nigdy nie rozpoczynaj spotkania w szatni od analizy – zawodnicy muszą mieć chwilę na uspokojenie i rozmowę, zanim przejdziesz do omawiania pierwszej połowy.
 • Jeśli planujesz używać pokaz wideo na bazie materiału z pierwszej połowy, zadbaj o to, aby projektor był przygotowany już wcześniej, a siedzenia w szatni ustawione w sposób ułatwiający odbiór zawodnikom – kiedy wszyscy wrócą już na swojej miejsca w przerwie, nie będziesz miał na to ani miejsca, ani czasu.
 • Niezależnie, czy użyjesz wideo, czy innych środków, sama analiza z podsumowaniem i decyzjami taktycznymi musi zamknąć się maksymalnie w 4-5 min, a materiał wideo nie powinien przekraczać wraz ze wskazówkami 2 min.
 • Odwołuj się przede wszystkim do wiedzy już posiadanej przez zawodników po analizie przedmeczowej (o rywalu) oraz do ich przygotowania teoretycznego (własny model gry).
 • W materiale wideo używaj grafik wspomagających (pauzy z naniesionymi oznaczeniami: kółka, strzałki, markery stref, linie formacyjne i podświetlenia), ale unikaj tekstu na ekranie – rozprasza on obserwatorów i odrywa ich od głównego przekazu, który stanowi materiał wideo.
 • Twój komentarz musi być powiązany z tym, co widzą zawodnicy – nie mów o stałych fragmentach gry, kiedy w tle pokazujesz fragment dotyczący ustawiania się w fazie obrony w niskim pressingu.
 • Nie ilość, a jakość i forma mają znaczenie – czas ucieka i zaprezentować możesz tylko wybrane, krótkie i czytelne fragmenty.
 • Nie bój się redundancji, czyli powtarzania – jeśli komunikat jest istotny, przywołaj go wielokroć.
 • Prezentacja musi mieć wewnętrzny porządek i być zbudowana tematycznie – nie skaczemy między zagadnieniami.
 • Jeśli analizę prezentować będzie inna osoba: analityk, asystent, zadbaj o to, aby Wasz sposób rozumienia modelu i stylu gry własnej drużyny oraz kryteria analizy pracy przeciwnika były wspólne i jednoznaczne – niezależnie od tego, dobrze jest przed prezentacją poświęcić minutę na omówienie materiału tylko w gronie sztabu tak, aby od razu przygotować decyzje taktyczne odnoszące się do niego.
 • Jak najczęściej ćwicz „na sucho” – oglądaj wiele meczów i zastanawiaj się, co powiedziałbyś zawodnikom zespołu A lub B w przerwie oraz do jakich fragmentów z pierwszej połowy chciałbyś nawiązać.

 

Więcej o analizie w przerwie meczu przeczytasz w artykule „Analiza w przerwie meczu – narzędzie nowoczesnego trenera” opublikowanym w nr 3/2017 (22) czasopisma „Asystent Trenera”.

 

Tutaj można zamówić czasopismo „Asystent Trenera”