Po opublikowaniu zestawień statystycznych zawartych w analizach przygotowanych przez naszego Czytelnika pana Dariusza Tyspera pojawiły się pytania dotyczące zasadności ich dokonywania. Kwestię tę wyjaśnił poniżej pan Dariusz.{jcomments on}

 

 

Analizy gry są najbardziej rzeczowe, gdy nie opierają się jedynie na pobieżnych opiniach i odczuciach. Powinny opierać się na naukowym opracowaniu określonych zjawisk z wykorzystaniem konkretnego materiału statystycznego. Zgromadzony materiał pozwala na obiektywne określenie prawidłowości prowadzenia gry i tendencji jej rozwoju. Z analiz można określić wiele elementów techniczno-taktycznych i innych działań, które decydują o skuteczności gry zespołu. Pozwala to na uchwycenie zmian jakie zachodzą w zespole.

 

Kadra szkoleniowa wszystkich zespołów, także tych z niższych klas rozgrywkowych, powinna dysponować dużym, aktualnym i różnorodnym zbiorem informacji, które umożliwią jej podejmowanie racjonalnych decyzji. W celu zwiększenia możliwości treningowych w zakresie doprowadzenia organizmu piłkarza do jak najwyższej sprawności, wciąż należy szukać istniejących jeszcze rezerw naturalnych uwarunkowaniach procesów szkolenia. Poznane wartości od strony analiz meczowych dają duże wsparcie dla praktyki treningowej.

 

Prowadzenie obserwacji i analiz gry musi być przez trenera zabiegiem prowadzonym systematycznie, tylko wtedy jest możliwość stworzenia rzetelnego wzorca szkoleniowego, który da możliwość porównań ukierunkowanych na osiągniecie sukcesu.

 

Wyznacznikiem do pracy treningowej każdego trenera powinna być analiza gry własnego zespołu. Podczas prowadzenia analizy równie ważne są umiejętności defensywne jak i ofensywne.

 

Na podstawie wyników uzyskanych z analizy każdy trener ma możliwość planowania poszczególnych jednostek treningowych i mikrocyklu w taki sposób, aby na zajęciach treningowych doskonalić te elementy, które w grze decydują o wyniku meczu.

 

Autor: Dariusz Tysper